ἐκ-κλησιάζω

[763] ἐκ-κλησιάζω (Augm. ἐξεκλησίαζον Lys. 13, 73. 76 nach Bekk., vulg. ἐκκλησίαζον, v. l. ἐξεκκλ.; so auch ἐξεκλησίασαν Thuc. 8, 93 Dem. 21, 193; ἐξεκκλησίαζον steht noch Xen. Hell. 5, 3, 16; s. auch ἐξεκκλησίαζω), in der Volksversammlung sein, darin sprechen; Lys. 13, 73 ἐδίκαζε καὶ ἐξεκλησίαζε, Rechte des Bürgers; περί τινος, in der Versammlung über Etwas berathschlagen, Thuc. 7, 2 u. sonst; ἐν ἀλλήλοις 8, 77; vgl. Ar. Th. 90; ὅταν ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐκκλησιάζητε Isocr. 8, 13; – zur Versammlung rufen, Xen. An. 5, 6, 37 u. Sp. – Bei K. S. Kirche halten u. pass. in die Kirche kommen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 763.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: