ἐκ-κλύζω

[763] ἐκ-κλύζω, ausspülen, auswaschen; ῥύμματα Plat. Rep. IV, 430 a; τὰ λύματα τῆς πόλεως εἰς τὸν [763] Τίβεριν Strab. 5, 3, 8. – Auch intr., ausströmen, Apolld. 1, 6, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 763-764.
Lizenz:
Faksimiles:
763 | 764
Kategorien: