ἐκ-κορυφόω

[764] ἐκ-κορυφόω, die Hauptpunkte vortragen; λόγον Hes. O. 106.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 764.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: