ἐκ-κυλίνδω

[765] ἐκ-κυλίνδω, = ἐκκυλίω; ἀπήνης ἐκκυλίνδεται Soph. O. R. 812; Ar. Pax 134.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: