ἐκ-κωφάω

[765] ἐκ-κωφάω, taub machen, betäuben, nur perf.; [765] ὅστις ἡμῶν τὰς Ἀϑήνας ἐκκεκώφηκας βοῶν Ar. Equ. 312; ἐκκεκωφημένος Poll. 1, 118; αἱ δέ μευ φρένες ἐκκεκωφέαται Anacr. Cram. An. 1 p. 288; vgl. Pors. Eur. Or. 1279, wo auch ἐκκεκώφηται v. l. für ἐκκεκώφωται.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765-766.
Lizenz:
Faksimiles:
765 | 766
Kategorien: