ἐκ-κύπτω

[765] ἐκ-κύπτω, hervorgucken; πόϑεν ἐξέκυψας Ar. Eccl. 1052; übh. hervorragen, ὄμματα ἐκκύπτοντα Ath. X, 455 a; Plut. – Trans., hervorstecken, τὴν κεφαλήν Ael. H. A. 15, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: