ἐκ-κῑνέω

[762] ἐκ-κῑνέω, herausbewegen; ἔλαφον, aufscheuchen, Soph. El. 557; übertr., ῥῆμα, ausstoßen, O. R. 354;[762] νόσον, aufregen, Trach. 975; σὺ γάρ μ' ἀπ' εὐνασϑέντος ἐκκινεῖς κακοῠ 1232; außer Fassung bringen, τοῖς σκώμμασι μᾶλλον ἢ ταῖς λοιδορίαις ἐκκινούμεϑα Plut. Symp. 2, 1, 4. Vgl. ἐκκυνέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 762-763.
Lizenz:
Faksimiles:
762 | 763
Kategorien: