ἐκ-κῡμαίνω

[765] ἐκ-κῡμαίνω, auswogen, – a) durch die Wellen auswerfen, πρὸς τὰς ἀκτάς D. H. 10, 53; ἐπὶ τοὺς αἰγιαλοὺς ἐκκυμανϑείς Ath. VII, 283 c, wie Plut. Is. et Os. 15; ἐκκεκύμασμαι hat Su Id. – Uebertr. b) im Marschiren über die Linie herauskommen, Xen. An. 1, 8, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 765.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: