ἐκ-λανθάνω

[766] ἐκ-λανθάνω (s. λανϑάνω u. ἐκληϑάνω), gänzlich vergessen lassen; Μοῠσαι αὐτὸν ἐκλέλαϑον κιϑαριστύν Il. 2, 600; Ἀΐδας ὁ ἐκλελαϑών, der Alles in Vergessenheit senkt, Theocr. 1, 63. – Häufiger med., gänzlich vergessen; c. gen., ἀλκῆς ἐξελάϑ οντο Il. 16, 602; Soph. O. C. 1009 u. A. c. inf.; Od. – c. acc., Eur. Bacch. 1273; Arr. An. 1, 26, 6; Luc. bis acc. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 766.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: