ἐκ-λιμνόω

[767] ἐκ-λιμνόω, ganz zum See, Sumpf machen. – Pass., dazu werden, D. Hal. 1, 61.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 767.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: