ἐκ-λογιστία

[768] ἐκ-λογιστία, , Berechnung, VLL.; Verwaltung des Hauswesens, Auszahlung, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 768.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: