ἐκ-λογή

[767] ἐκ-λογή, , die Auswahl, Wahl; τῶν ἀρχόντων Plat. Rep. III, 414 a; ποιεῖσϑαι Legg. VII, 802 b u. A.; σίτου, κριϑῶν, Einfordern, als einer Abgabe, Crates bei Ath. VI, 235 b; χρημάτων Dio Cass. 41, 24; ἀνδρῶν, Aushebung der Soldaten, Pol. 5, 63, 11; κατ' ἐκλογήν, nach Auswahl, 6, 10, 9. – Wie bei uns »das Ausgewählte«, z. B. ein Stück aus einem Schriftsteller, Ath. XIV, 663 c; Gramm.; das Vorzüglichste, Beste, Pol. 1, 47, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 767.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: