ἐκ-λούω

[768] ἐκ-λούω (s. λούω), auswaschen, Hippocr., bes. Wunden u. dgl.; τοὺς ἵππους Pol. 3, 88, 1; – übh. = reinigen, λούτροις ἐκλέλουμαι δέμας Aesch. frg. 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 768.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: