ἐκ-μαγεῖον

[768] ἐκ-μαγεῖον, τό, 1) die Masse, worin Etwas abgedrückt wird, Wachs, Gyps u. dergl., κήρινον Plat. Theaet. 191 c 196 a, vgl. Tim. 50 c; der Abdruck selbst, das Abbild, Theaet. 194 e u. 80. Auch = Urbild, νόμος καὶ τύπος ἐκμαγεῖόν τε Plat. Legg. VII, 801 d. – Flacc. 4 (VI, 193) nennt den an den Klippen sich herumtreibenden Fischer ἐκμαγεῖον πέτρης. – 2) Das, woran man sich abwischt, Handtuch, Plat. Tim. 72 c; Poll. 6, 93; Schol.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 768.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: