ἐκ-μανθάνω

[768] ἐκ-μανθάνω (s. μανϑάνω), (von Grund aus) erlernen, lernen; τέχνας ἀπό τινος Aesch. Prom. 254; μάϑησιν οὐ καλήν Soph. Tr. 450; παρά τινος O. R. 287; τῶν δ' ἕως ἂν ἐκμάϑω, τίνας λόγους ἐροῠσιν O. C. 114; τοῠ ϑεοῠ, vom Gotte, 1439, wie Ar. Eccl. 244; Her. 2, 91 u. Folgde; ποιητὰς ὅλους, auswendig lernen, Plat. Legg. VII, 811 a (wie Aesch. 3, 135); ἐκ δέλτων Axioch. 371 a; ἔχϑραν Isocr. 4, 159, sich fest einprägen; – genau untersuchen; Her. 7, 28; Xen. Cyr. 1, 6, 40.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 768.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: