ἐκ-μαραίνω

[768] ἐκ-μαραίνω, ausdörren, verwelken lassen, Theophr.; τὸ τηλέφιλον ἐξεμαράνϑη Theocr. 3, 30; ὁ χρόνος ἐξεμάρανε τὰ ἄνϑη Strat. 73 (VII, 234).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 768.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: