ἐκ-μαρτυρέω

[768] ἐκ-μαρτυρέω, bezeugen; ἐκμαρτύρησον προὐμόσας τό μ' εἰδέναι Aesch. Ag. 1169; als Zeuge aussagen, [768] u. zwar ἅπερ ἤκουσε, οὐχ ἅπερ εἶδέ τις, B. A. 188; öfter bei den Rednern, εἰς πολλούς, vor Vielen, Aesch. 1, 107. Auch = abwesend sein Zeugniß abgeben, Dem. 35, 20 Is. 3, 21. – Med. ἐκμαρτυρησάμενος Is. 3, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 768-769.
Lizenz:
Faksimiles:
768 | 769
Kategorien: