ἐκ-μετρέω

[769] ἐκ-μετρέω, ausmessen, vermessen; κύκλος τις ὡς τόρνοισιν ἐκμετρούμενος Eur. frg. bei Ath. X, 454 d; χρόνον, hinbringen, I. A. 816. – Med., für sich, τὰ ὅπλα Xen. Cyr. 6, 4, 2; τὴν Κορινϑίαν ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος χϑόνα ἔφευγον Soph. O. R. 795, das Land durchwandern, indem man die Gestirne als Wegweiser braucht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 769.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: