ἐκ-μηρύω

[769] ἐκ-μηρύω, auseinanderwickeln, nur im med., von einem Heere, sich entfalten, κατὰ τὴν γέφυραν, über die Brücke defiliren, Xen. An. 6, 3, 22; τὰς δυςχωρίας, durch den Engpaß, Pol. 3, 51, 2; τῆς χαράδρας 3, 53, 5; διὰ στενῆς ϑυρίδος αὑτὸν καὶ παιδία, sich durchzwängen, Plut. Aemil. 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 769.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: