ἐκ-μορφόω

[769] ἐκ-μορφόω, ausbilden, Ael. H. A. 2, 19; abbilden, Plut. de inv. et od. 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 769.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: