ἐκ-νέμω

[770] ἐκ-νέμω (s. νέμω). als Auszeichnung zutheilen; σέβας Aesch. Eum. 92, Conj. für ἐκ νόμων. – Gew. med., aus-, abweiden, Theophr. = zernagen; übertr., λύπης τὴν διάνοιαν ἐκνεμομένης Luc. Amor. 25. – Aber οὐκ ἄψοῤῥον ἐκνεμεῖ πόδα; Soph. Ai. 362, wirst du nicht weggehen (den Fuß hinaussetzen)?

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: