ἐκ-νευρίζω

[770] ἐκ-νευρίζω, die Sehnen herausnehmen, erschlaffen, entkräften; ἐκνενευρισμένοι καὶ περιῃρημένοι χρήματα Dem. 3, 31, was B. A. 243 ἐψιλωμένοι δυνάμεως erkl. wird; im act., Sp., wie Plut. de virt. mor. 12; D. Cass. 54, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: