ἐκ-νηστεύω

[770] ἐκ-νηστεύω, aus-, bis zu Ende fasten, Hippocr., Plut. Symp. 6, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: