ἐκ-πέτασις

[772] ἐκ-πέτασις, , die Ausbreitung, Ausdehnung, Ggstz von συστολή, Plut. S. N. V. 22 p. 267.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 772.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: