ἐκ-πίμπλημι

[773] ἐκ-πίμπλημι (s. πίμπλημι), aus-, anfüllen; κρατῆρα Eur. Cycl. 388; ἐκ δ' ἐπίμπλαμεν δρόσου κρατῆρας ἱρούς Ion. 1194; πανταχῆ γὰρ ἄστεως ζητῶν νιν ἐξέπλησα, bin überall hin durch die ganze Stadt sie suchend umhergelaufen, 1108. Uebertr., eine Begierde sättigen, φιλονεικίαν Thuc. 3, 82; γνώμας, Wünsche befriedigen, Xen. Hell. 6, 1, 15; νόμον, erfüllen, Her. 4, 117; ἀράς, sie in Erfüllung gehen lassen, Eur. Phoen. 1426, wie τοῠ ὀνείρου τὴν φἠμην Her. 1, 43; μοῖραν τὴν ἑωυτοῠ 3, 142; ἁμαρτάδα, abbüßen, 1, 91. – Das Unvollständige ergänzen, τὸ ἐλλεῖπον Xen. Cyr. 4, 5, 39; τὸ ἱππικόν, vollzählig machen, 6, 1, 26; vollbringen, vollenden, κακῶν πλῆϑος, vollständig erzählen, Aesch. Pers. 422; βίον, κακά, κίνδυνον, Eur. Alc. 169 Or. 293 I. T 90; δέκ' ἔτη, hinbringen, Or. 657.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 773.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: