ἐκ-παγλέομαι

[770] ἐκ-παγλέομαι, nur im part. praes., sich höchlich [770] verwundern, staunen, Her. 7, 181. 8, 29; ὡς οὔτε φεύγετε οὔτε τὴν τάξιν λείπετε 9, 48; πολλά τινα, Einen bewundern, Aesch. Ch. 215; Eur. Or. 890 Tr. 929; D. Hal. 1, 40 τὴν ὄψιν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 770-771.
Lizenz:
Faksimiles:
770 | 771
Kategorien: