ἐκ-παθαίνομαι

[771] ἐκ-παθαίνομαι, in heftiger Leidenschaft sein, περί τι, Clem. Al.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 771.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: