ἐκ-πακτόω

[810] ἐκ-πακτόω, hinein-, verstopfen, τὰς ἁρμονίας τῇ βίβλῳ Her. 2, 96.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 810.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: