ἐκ-πειράω

[771] ἐκ-πειράω, Einen versuchen, ihn auf die Probe stellen, wohl nur im med. mit aor. pass., ἢ 'κπειρᾷ λέγειν; Soph. O. R. 360, versuchst du, ob ich es sage? ἐξεπειράϑην τέκνων Eur. Suppl. 1089; so auch τινός, Einen auf die Probe stellen, Her. 3, 135; sequ. εἴτε, Plat. Epist. XIII, 362 e; ausfragen, καί σου τοσοῠτο πρῶτον ἐκπειράσομαι Ar. Equ. 1234.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 771.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: