ἐκ-πεπταμένως

[771] ἐκ-πεπταμένως, ausgelassen, εὐφραίνεσϑαι Xen. Cyr. 8, 7, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 771.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: