ἐκ-πετήσιμος

[772] ἐκ-πετήσιμος, reif zum Ausfliegen, flügge; Ar. Av. 1355; Ael. H. A. 2, 43; übertr., von mannbaren Mädchen, πρὸς ἄνδρας εἰσὶν ἐκπετἠσιμοι σχεδόν Ar. Poll. 2, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 772.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: