ἐκ-πιπράσκω

[773] ἐκ-πιπράσκω (s. πιπράσκω), daraus verkaufen, ὥσπερ ἐξ ἀγορᾶς ἐκπέπραται Dem. 9, 39.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 773.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: