ἐκ-πορίζω

[776] ἐκ-πορίζω, ausmitteln, ausfindig machen; καινὴν μηχανήν Ar. Vesp. 365. 859; herbeischaffen, erwerben, βίον 1113; τῇ πόλει ὧν ἐπιϑυμεῖ τ. Plat. Gorg. 157 b; darreichen, gewähren, wie τροφάς τινι Prot. 321 b; τὸ ξυμφέρον, τὸ βέλτιστον, Rep. I, 342 a 345 d; ἀ σφάλειαν Plut. Anton. 68; vgl. auch Soph. Phil. 299. – Med., sich verschaffen; Thuc. 1, 82; τὴν σωτηρίαν 6, 83; ταῖς ἡδοναῖς πλήρωσιν Plat. Gorg. 492 a; Sp., wie Pol. 23, 1, 2. – Bei Eur. φόνον, ἄδικα, anstiften, verüben, Ion 1114 Bacch. 1042.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 776.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: