ἐκ-πορεύω

[776] ἐκ-πορεύω, herausgehen lassen, herausholen, Ἰοκάστην δόμων Eur. Phoen. 1068, Schol. ἐξάγετε, vgl. Herc. Fur. 723. – Med. mit aor. pass., herausgehen, ausrücken, ἐπὶ λείαν Xen. An. 5, 1, 8; ἐκ τοῠ χάρακος Pol. 6, 58, 4; auch τὸ βουλευτήριον, aus der Kurie, 11, 9, 8; ῥῆμα ἐκπορεύεται διὰ τοῠ στόματος Math. 4, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 776.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: