ἐκ-πρίασθαι

[776] ἐκ-πρίασθαι (aor., s. πρίασϑαι), abkaufen, loskaufen; κίνδυνον Antiph. 5, 63 Lys. 27, 6, d. i. die Anklage durch Bestechung abwenden, παρά τινος, Isocr. 3, 22; auch τοὺς κατηγόρους, erkaufen, bestechen, Lys. 20, 15; μεγάλων χρημάτων τὴν σωτηρίαν D. Cass. 62, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 776.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: