ἐκ-πρεμνίζω

[776] ἐκ-πρεμνίζω, mit Stamm und Wurzel ausrotten; τὰς ἐλαίας Dem. 43, 69; Sp.; s. ἐκπρυμνίζω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 776.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: