ἐκ-προ-θῡμέομαι

[776] ἐκ-προ-θῡμέομαι, verstärktes προϑυμέομαι, praes. c. inf., Eur. Phoen. 1678.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 776.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: