ἐκ-προ-λείπω

[777] ἐκ-προ-λείπω, herausgehen u. verlassen; λόχον ἐκπρολιπόντες Od. 8, 515; Theogn. 1136; Phocyl. 80.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 777.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: