ἐκ-προ-πίπτω

[777] ἐκ-προ-πίπτω (s. πίπτω), herausfallen; ἐκπροπεσοῠσα Orph. Lith. 319.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 777.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: