ἐκ-προ-φαίνω

[777] ἐκ-προ-φαίνω, vorzeigen, sehen lassen; ἐκπροφανοῦσα Orph. H. 70, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 777.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: