ἐκ-πύρωσις

[777] ἐκ-πύρωσις, , das Ausbrennen, Vernichten durch Feuer; τοῠ κόσμου Luc. Vit. auct. 14; bei Ath. XIV, 629 e eine Art Tanz; übh. Entzündung, Erhitzung, Arist. Heteorl. 1, 5 u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 777.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: