ἐκ-ρῑπίζω

[778] ἐκ-ρῑπίζω, das Feuer anfachen, entflammen, Arist. Meteorl. 1, 4; übertr., wie unser »anfeuern«, τὸ ϑαρσαλέον ἤδη σβεννύμενον ὑπὸ γήρως Plut. Pomp. 8; a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 778.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: