ἐκ-σκευάζω

[778] ἐκ-σκευάζω, Geräthe wegschaffen; ἡ γεωργία ἐξεσκευάσϑη, wurde der Geräthschaften beraubt, Dem. 30, 30; im med., Strab. XV p. 730.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 778.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: