ἐκ-σμάω

[778] ἐκ-σμάω (s. σμάω), aus-, abwischen; τὰ ποτήρια ἐξέσμων Her. 3, 148.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 778.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: