ἐκ-στατικός

[779] ἐκ-στατικός, ή, όν, 1) von der Stelle bewegend; κίνησις Plut. de prim. frigid. 15; bes. den Geist verrückend oder verzückend, id. de def. orac. 40; Theophr. – 2) von seiner Stelle bewegt, leicht verzückt, verrückt, außer sich; τοῠ λογισμοῠ Arist. Eth. 7, 1, 6 u. oft; καὶ ϑυμώδη τὸ ἦϑος part. anim. 2, 4; μειράκιον ἐκστ. καὶ παραφρονοῠν Plut. educ. lib. 3. – Adv., ἐκστατικῶς ἔχειν, neben δεδοικώς, Plut. Dion. 55.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 779.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: