ἐκ-στρατοπεδεύω

[779] ἐκ-στρατοπεδεύω, sein Lager draußen aufschlagen, Ios. – Gew. im med., sich draußen lagern, ἔξω τῆς πόλεως Thuc. 4, 129; Xen. Cyr. 6, 3, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 779.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: