ἐκ-σφρᾱγίζω

[779] ἐκ-σφρᾱγίζω, ein Siegel abdrücken? – Bei Eur. Herc. Fur. 53, ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένος δόμων, = ausgeschlossen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 779.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: