ἐκ-σχίζω

[779] ἐκ-σχίζω, herausspalten, ποταμὸς ἐξεσχίσϑη, theilte sich, Arist. mund. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 779.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: