ἐκ-σῑγάω

[778] ἐκ-σῑγάω, verstärktes simplex, in tmesi, Mel. 125 (VII, 182).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 778.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: