ἐκ-σῡρίζω

[779] ἐκ-σῡρίζω, att. ἐκσυρίττω, auszischen, auspfeifen, καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν ϑεάτρων Dem. 19, 337; ἐκσυρίττεται Antiphan. bei Ath. VI, 223 a; Luc. Nigr. 9. Die erste Form haben nur Sp., wie D. Cass. 51, 17, vom Zischen einer Schlange.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 779.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: